FRI FRÅN VÅLD

FRIRFÅNVALD
cropped-Seton_Lake_BC_5762486367-e1422437512744-2

Välkommen


Våld i nära relation


Vi erbjuder i första hand stöd och hjälp till personer som utövat hot och våld i nära relationer.


Syftet är:

 1. Att våldet upphör.
 2. Att den som utövat hot och våld får genom samtal bearbeta de negativa konsekvenser som våldet inneburit.
 3. Att kunna hitta alternativa sätt att lösa konflikter på än genom aggressivitet.


Vidare syftar behandlingssamtalen till:
– att öka sin empatiska förmåga till närstående,
– att stärka självkänslan, bli tryggare i sig själv,
– att kunna prata och uttrycka vad man känner utan skrik och hot.


Vår syn på våld i nära relationer


Vi utgår från följande definition av våld:

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill" – Per Isdal (2001), Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm.


Våld i nära relationer utgör ett folkhälsoproblem. Det finns ett stort mörkertal. Våldet kan behandlas genom samtal.
Våld är inte bara fysiskt utan även psykiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt.

Våld är det som skadar, smärtar, skrämmer och kränker och/eller har en avsikt att den som utsätts ska avstå från att göra något hen vill, eller tvingas göra något hen inte vill.

Med våld i nära relation menas att den som använder våld och den som utsätts för våld har, eller har haft, en nära relation till varandra. Nära relation avser nuvarande eller tidigare relation mellan föräldrar, makar, sambor och särbor.Behandlingen sker genom :indivduella samtalparsamtalpartnersamtalgruppsamtal.


Individuella samtal för utövare:

Vi undersöker hur hot- och våldsbeteendet sett ut. Ansvaret bär du som utfört gärningarna. Konsekvenserna drabbas alla av. Varje person har sin egen problematik och bakgrund till utövandet. Det är av vikt att bryta våldsbeteendet genom att hitta alternativa sätt att handla.


Partnersamtal:

I relation till person som söker behandling för våldsproblematik erbjuds efter säkerhetsbedömning partnersamtal. Här ges du möjlighet att sätta ord på det våld du utsatts för och vilka konsekvenser det fått. Syftet är att stärka självkänslan och ges möjlighet att skapa en ny syn på din livssituation.


Individuella samtal för utsatt/vittne till våld:
Samtal som utgår från din situation och fokuserar på det våld du har upplevt, i syfte att bearbeta och hitta nya sätt att förhålla sig till erfarenheter av våld.


Parsamtal:
Då det bedöms vara lämpligare behandlingsform, oftast efter en tids individuella samtal och partnersamtal. Vidare har bedömning gjorts att våldsbeteende inte kommer att fortsätta. Att tillsammans tala om de missgärningar som förelegat är ofta av vikt för en eventuellt fortsatt relation.


Gruppsamtal:

Icke-våldsgrupp är en behandlingsmodell som utgår från ATV Oslo. Gruppsamtal kan erbjuds våldsutövare efter en tids individuella samtal. Gruppstorleken är ca. 6-8 deltagare. Inriktningen är att ge och få respons på beteenden som är av värde att bearbeta.

Föräldragrupp erbjuds föräldrar som på något sätt utövat våld mot sina barn. Syftet är att upprätta papparollen att bli stabilare och tryggare, att förmå att se och tillgodose barnens behov.


KRIS


Vi erbjuder råd och stöd, krissamtal och psykoterapeutisk behandling.

I

Ensam är stark är en värdering som är vanlig i vårt samhälle, och som vissa människor känner att de förväntas leva upp till. Kopplat till det har många människor i en krissituation en tydlig benägenhet att gå in i antingen ett utagerande beteende eller blir mer passiva och inåtvända. Vissa personer riskerar därför att i en krissituation att fara mycket illa.
Hos vissa personer är risken stor för våldsamt, hotfullt eller livsfarligt beteende. Hos andra ökar risken för ångest, depressioner, missbruk, självmordstankar, osv.
Den behandlande personalen utgörs av samtalsbehandlare och leg. psykoterapeuter med lång erfarenhet. Vi arbetar under tystnadsplikt. Vi utgör ingen myndighet och du kan därför vara anonym.


Är du utsatt för våld och i akut behov av skydd och stöd, hänvisar vi dig till Kvinnohuset Örebro eller Karlskoga alt. Kvinnojouren. OBS! Telefonnummer till dessa!
Ytterligare information och anmälan, telefon: 073-253 56 78
Vi erbjuder handledning och konsultation till verksamheter som bedriver kris-hot och våldsbearbetning för utövare.


Vi vänder oss till:

Vi vänder oss till människor som:


 • Står uppe i en separationsproblematik
 • Befinner sig i en vårdnadstvist
 • Har svårt att klara av ensamhet
 • Har svårt att hantera relationer
 • Har svårt att hantera sitt humör
 • Har utsatts för eller utsatt närstående för hot eller våld
 • Har tappat tron på sig själv (dåligt självförtroende)
 • Känner sig deprimerad och har självmordstankar

Om oss:

De personer som du möter när du vänder dig hit är:


Björn Bergman

Legitimerad psykolog


Jennie Bodin

Socionom, socialpedagog, KBT steg-1


Jonas Ahlsson

Präst, utbildad i existentiella samtal.


Franck Mahoro

Socionom, Leg. hälso-och sjukvårdskurator, KBT steg-1


Alexandra Jarczewska

Leg. psykoterapeut


Styrelse

Kjell Hellman, Ordförande, jurist

Jennie Bodin,sekreterare

Lars Hjalmarsson,ledamot,administratör

Franck, ledamot, verksamhetsutvecklare

Jonas Ahlsson, ledamot, präst

BelmaIsakovic, ledamot

FRIRFÅNVALD

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar är vi alltid redo att hjälpa dig!